In deze rubriek worden werkwijzen gepresenteerd die burgers en bestuurders kunnen inspireren in de praktijk van plattelandsvernieuwing.

Een dorpsomgevingsplan is een ontwikkelingsplan voor een dorp inclusief de landschappelijke omgeving. In het kader van het Belvedere-project ‘Dorp2000anno’ is in de provincie Drenthe een methodiek ontwikkeld om dorpsomgevingsplannen op te stellen. Niet voor niets vond dit project plaats in het Hunzedal, een gebied waarin grote veranderingen op de dorpen afkomen. Door de Europese landbouwpolitiek en nieuwe marktontwikkelingen heeft de landbouwsector behoefte aan structuurverbetering. Een omschakeling van landbouw naar waterwinning en natuur is in volle gang. Daarnaast willen provincie en gemeente het landelijk wonen in de randveendorpen nieuwe impulsen geven. Deze op stapel staande ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat een dorp meer dan een eigen visie of lokale agenda formuleert.
H…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden