Op 7 juli stelden Provinciale Staten van Drenthe een nieuw omgevingsplan vast. Hierin staat wat er tot aan 2010 wel en niet moet gebeuren op het gebied van woningbouw, natuur, landschap, landbouw en recreatie. Lukas Koops becommentarieert deze tweede editie van het ‘POP’.

In december 1998 stelden Provinciale Staten van Drenthe het eerste Provinciaal Omgevingsplan (POP) vast. Het was het eerste integrale plan voor de hele provincie, waarin verschillende deelplannen waren opgenomen. Op 7 juli van dit jaar werd het tweede POP aanvaard, waarin het omgevingsbeleid voor de periode 2004-2010 is vastgelegd. Regionale media maakten melding van veel onvrede over dit plan. De bezwaarmakers, met name boeren en recreatieondernemers, spraken van een overvloed aan ge- en verboden waardoor verschillende sectoren op slot zouden worden gezet. Ook in de dorpen was men bezorgd, want er zouden geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn. Zijn er dan schokkende wijzigingen aangebracht ten opzichte van het vorige plan? Wat betekent POP2 voor woningbouw, natuur, landschap, landbou…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.