Op 14 oktober vond in Groningen een drukbezocht congres plaats met de titel ‘De regio pakt de ruimte. Samen werken aan een eigen(zinnige) ontwikkeling van de Noord-Nederlandse leefomgeving’. Aanleiding was de eerder dit jaar verschenen Nota Ruimte, die provincies en gemeenten meer beleidsvrijheid geeft. Planoloog Jelger Visser, mede-organisator van het congres, geeft uitleg bij de Nota Ruimte en schetst nieuwe kansen voor het Noorden. Aansluitend betoogt Willem Smink, wethouder ruimtelijke ordening in Groningen, dat de noordelijke regio zich moet inspannen voor een veel krachtiger uitstraling.

Ruimte voor ontwikkeling. Dit is de titel van de nieuwe rijksnota die op 27 april van dit jaar aan de Tweede Kamer is aangeboden. De Nota Ruimte, zoals hij kortweg wordt genoemd, bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland voor de komende decennia. Eén van de kernbegrippen is ‘decentrale verantwoordelijkheid’. Het kabinet kiest hiermee voor een koers die in verschillende opzichten afwijkt van de koers in eerdere rijksnota’s: ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’ is het motto.
De wijze waarop de fysieke leefomgeving – het gebied waarin wij wonen, werken en recreëren – wordt ingericht is van groot belang. De hoeveelheid beschikbare ruimte is beperkt in Nederland, terwijl de vraag náár ruimte is toegenomen. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat dit z…

Trefwoorden