De Nota Ruimte is dit voorjaar in het Noorden met applaus ontvangen. Dat lijkt logisch, want er is eindelijk geld voor de Zuiderzeelijn en Groningen-Assen is tot nationaal stedelijk netwerk uitgeroepen. Bovendien betekent de nota een trendbreuk op planologisch gebied. Provincies en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid en vrijheid bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid. Maar een half jaar later blijkt het veelbelovende karakter van de Nota Ruimte in schril contrast te staan met de daarna verschenen kabinetsplannen voor onze economie en infrastructuur. Pieken in de Delta, de nota over gebiedsgerichte economische perspectieven, maakt duidelijk dat regio’s met een economische achterstand niet langer op extra geld hoeven te rekenen.

De Nota Ruimte is dit voorjaar in het Noorden met applaus ontvangen. Dat lijkt logisch, want er is eindelijk geld voor de Zuiderzeelijn en Groningen-Assen is tot nationaal stedelijk netwerk uitgeroepen. Bovendien betekent de nota een trendbreuk op planologisch gebied. Provincies en gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheid en vrijheid bij de ontwikkeling van ruimtelijk beleid. Maar een half jaar later blijkt het veelbelovende karakter van de Nota Ruimte in schril contrast te staan met de daarna verschenen kabinetsplannen voor onze economie en infrastructuur. Pieken in de Delta, de nota over gebiedsgerichte economische perspectieven, maakt duidelijk dat regio’s met een economische achterstand niet langer op extra geld hoeven te rekenen. En de Nota Mobiliteit is een schaamteloos pleidoo…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.