Bij de inrichting van de ruimte zoeken overheden en marktpartijen steeds vaker samenwerking. Door gezamenlijke gebiedsontwikkeling kunnen verschillende ruimtelijke functies worden gecombineerd. Publiek-private samenwerking (PPS) is volgens Wendy Olivier dan ook een uitkomst in het dichtbevolkte Nederland.

Nederland is klein. Het inwonertal groeit. De ruimte die we hebben moet dus zorgvuldig ingericht worden, waarbij rekening dient te worden gehouden met uiteenlopende behoeften van ruimtegebruikers. De sporter wil kunnen hardlopen. De gemeente wil woningen. De boer wil koeien, het loonbedrijf een loods, de burger natuur, de hondenliefhebber bos.
Na de oorlog is natuur in Nederland steeds meer gemeengoed geworden. Het publiek belang werd dermate groot dat natuur onderwerp van overheidsbemoeienis werd. Aanvankelijk bestond die bemoeienis uit het isoleren van natuur en het in stand houden van de biodiversiteit. In de loop van de jaren tachtig werd de roep naar gebruiksnatuur voor de burger echter steeds groter. Groen in Nederland moest meer functies krijgen. De marktwaarde van natuur nam daa…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.