In romantische pastelkleuren toont de hoogtekaart ons het hart van Noord-Drenthe. Aan de westkant van dit gebied bevindt zich de stedelijkheid van Assen. Het is daar een wirwar van woonwijken, bedrijventerreinen, ringwegen en racebanen. Aan de oostzijde van het kaartblad overheerst de stilte. Daar liggen op de flanken van de stroomdalen de oude dorpen te midden van uitgestrekte ontginningen. Diepjes en loopjes stuwen het oppervlaktewater gestaag in noordelijke richting.

Op een hoogtekaart laat deze combinatie van rust en bedrijvigheid zich niet aflezen. Het landschap lijkt op een grillige wolkenlucht, en Assen blijkt veel meer een stad van beken en loopjes te zijn dan je wandelend over straat ooit zou ontdekken. Of neem de dorpen Rolde en Anderen, mooi gelegen op de rand van die kleine ‘binnenzee’ van het Rolderdiep.

Smeltwaterstromen
Aan de basis van het landschap liggen de gletsjers die in de voorlaatste ijstijd (Saale) Drenthe hebben overstroomd. Na het afsmelten van het ijspakket bleef een laag keileem achter. In de overgang naar de laatste ijstijd (Weichsel) werd deze keileem sterk door erosie aangetast. Smeltwaterstromen slepen daarbij diepe dalen uit. In de beekdalen en de Hunzevlakte is de keileem vrijwel volledig opgeruimd. Vaag loopt door he…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden