Het is 2030. Bestuurders van de stedelijke netwerken Groningen-Assen en de A7-zone blikken tevreden terug op vier decennia intensieve samenwerking op het gebied van wonen, werken en ruimtelijke kwaliteit. Er zijn gevarieerde en veilige woonmilieus ontstaan, betere en goed bereikbare recreatiemogelijkheden in het buitengebied en goed ingepaste bedrijfsterreinen met elk hun specialisatie. De ontwikkeling tussen steden en landelijke gebieden binnen de netwerken is evenwichtiger geworden.

Het is 2030. Bestuurders van de stedelijke netwerken Groningen-Assen en de A7-zone blikken tevreden terug op vier decennia intensieve samenwerking op het gebied van wonen, werken en ruimtelijke kwaliteit. Er zijn gevarieerde en veilige woonmilieus ontstaan, betere en goed bereikbare recreatiemogelijkheden in het buitengebied en goed ingepaste bedrijfsterreinen met elk hun specialisatie. De ontwikkeling tussen steden en landelijke gebieden binnen de netwerken is evenwichtiger geworden.
Bovendien heeft de samenwerking tussen gemeenten geresulteerd in minder onderlinge concurrentie. Hierdoor zijn sterke regio’s ontstaan, die zowel nationaal als internationaal op de kaart staan. Europa heeft een belangrijke impuls gegeven aan nieuwe intensieve samenwerkingsverbanden.

Verrommeling
Het gesc…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden