Delfts Rood-woningen voldoen in veel gevallen niet meer aan de eisen van deze tijd of dreigen te vervallen. Een aantal gemeenten en corporaties zocht passende oplossingen.

De aanleiding voor sloop van Delfts Rood-buurten is een reeks tekortkomingen. De kwaliteit van de woningen is te laag: ze zijn te klein, verkeren in niet al te beste technische conditie, worden als te tochtig en te gehorig ervaren. Parkeren is vaak ook een probleem aangezien ten tijde van de bouw de auto nog geen gemeengoed was. Mogelijk werkt ook de negatieve associatie van rode baksteen en rode dakpannen met armoede in het nadeel van de buurten (deze materialen zijn immers toegepast bij het snel en goedkoop bouwen in de naoorlogse periode).
Tel alle minpunten bij elkaar op en de makkelijkste oplossing is slopen en daarna nieuwbouw neerzetten, waarbij tevens de grond efficiënter wordt gebruikt. Dan kan een ‘kwaliteitsslag’ gemaakt worden, zoals gebeurd is in Zuidhorn, aan de Thomas van…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden