Het terpdorpje Eagum is met 29 inwoners een van de kleinste dorpen van Friesland. Het ligt vijf kilometer ten zuiden van Leeuwarden in de gemeente Boarnsterhim.

Het terpdorpje Eagum is met 29 inwoners een van de kleinste dorpen van Friesland. Het ligt vijf kilometer ten zuiden van Leeuwarden in de gemeente Boarnsterhim, tussen drie poldertjes: Polder Klein Friesma, Polder v.d. Sluis en Polder Kooistra, alle gelegen ten zuiden van het in 1634 door Paulus Jansz Kley drooggemalen Groote Wargastermeer.
Eagum is te bereiken over de weg van Wergea (Warga) naar Reduzum (Roordahuizum), en per boot via een aftakking van het Eagumerdiep, dat een onderdeel vormt van de vaarroute van Leeuwarden naar Grou. Volgens de ‘Dikke Karstkarel’, het onlangs verschenen standaardwerk van Peter Karstkarel met beschrijvingen van 419 dorpen in Friesland, zouden er enkele staten gestaan hebben: Idsinga en Hottingawier. Tegenwoordig bestaat het dorpje uit zes boerderijen e…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.