Zonneterpen zijn kringloopcomplexen die nu alleen nog maar op papier bestaan. De Friese gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel besluiten binnenkort mogelijk tot de aanleg ervan. Jan de Wilt kijkt ernaar uit.

Stel je voor: een wijk van tweehonderd woningen direct gekoppeld aan een tuinbouwkas van twee hectare. Met wederzijds profijt. De kas voorziet de bewoners als een grote zonnecollector van warmte. De ontlasting en het GFT-afval van de omwonenden wordt via een speciale installatie omgezet in biogas, kooldioxide en meststoffen voor de plantengroei in de kas. Extra kosten: zes miljoen euro. Terug te verdienen in vijf à tien jaar. Met daarna, voor de bewoners, een voordeel van circa 25 procent op hun jaarlijkse woonlasten. Ook de tuinders profiteren. En hoe. Hun aardgasverbruik wordt tot nul teruggebracht.
Een utopie? Of heeft zo’n grootschalig kringloopproject, ‘zonneterp’ gedoopt, kans van slagen? Dr. ir. Jan de Wilt van het InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agro-cluster verwacht dat de ee…