‘De provincie kan alleen maar mooier worden’. Meer mogelijkheden voor buiten wonen betekent volgens Anita Andriesen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening in Fryslân, beslist niet automatisch een bedreiging voor de landschappelijke waarde van de provincie.

‘De provincie kan alleen maar mooier worden’. Meer mogelijkheden voor buiten wonen betekent volgens Anita Andriesen, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening in Fryslân, beslist niet automatisch een bedreiging voor de landschappelijke waarde van de provincie. Van zo’n tegenstelling is in haar ogen geen sprake. De provincie heeft gewoon baat bij buiten bouwen, zegt ze, mits ruimtelijke plannen goed worden uitgevoerd.
De ruim vierhonderd kleine dorpen in Fryslân, éénvijfde van alle kleine kernen in heel Nederland, kunnen ervan profiteren, meent ze. De dorpsgemeenschappen zullen veel beter in staat zijn hun voorzieningen op peil te houden en daarmee de eigen bewoners, jongeren én ouderen, vast te houden. Want de Friese dorpsbevolking is ten onrechte jarenlang ‘niet aan de bak gekomen’: starters …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden