Het Goede Voorbeeld volgens Ivonne de Nood, ruimtelijk ontwerper bij Dienst Landelijk Gebied regio Oost: Hezingen, woning met bijgebouwen Morsink architecten Ootmarsum 2003

‘In Twente is sprake van een rijke bouwtraditie. De meest prachtige erven en bouwwerken liggen met royale boomgroepen, hagen en singels verspreid in het landschap. Nog steeds wordt volop gebouwd, getimmerd en vertimmerd. Met de huidige teruggang van de landbouw en de aanwezige ondernemersgeest wordt ruimte gezocht voor nieuwe functies en activiteiten in het landelijk gebied. Bestaande gebouwen en stallen worden omgevormd tot woning, zorgboerderij of vakantieappartement. Her en der ontstaat een vakantiewoning op het boerenerf.
Een mooi voorbeeld van het nieuwe bouwen in Twente ligt aan de rand van de stuwwal van Ootmarsum. Hier is een agrarisch erf met weinig beeldkwaliteit volledig gesloopt. Daarvoor in de plaats is een royale woning met bijgebouwen verschenen op een hogere plek in het veld. Dit geheel is gecombineerd met de aanleg van hagen, singels, tuinen en een bloemrijke natte weide op een kwelrijke plek. De passant ervaart nu in het landschap een mooi voorerf in plaats van een rommelig achtererf. De nieuwe bewoner beheert het nieuwe landschap, maar zorgt ook voor het onderhoud van het aangrenzende oude bos, een waterbron en een beek, in totaal 10 hectare. De architectuur van de gebouwen is prettig vernieuwend, maar niet per se typisch Twents. Wel is gebruikgemaakt van veel voorkomende materialen uit de omgeving. Zo wordt het nieuwe bouwen gekoppeld aan een landschapsontwikkeling met behoud van oude en toevoegen van nieuwe waarden.’

Trefwoorden