Het dorp Middelstum, gelegen op het Hogeland, is een typisch voorbeeld van een wierdendorp met een radiaire structuur.

Het dorp Middelstum, gelegen op het Hogeland, is een typisch voorbeeld van een wierdendorp met een radiaire structuur. Archeoloog Piet Kooi heeft als eerste getracht het leven op en rond de wierde te beschrijven. De nederzetting is in vier fasen opgebouwd. Sinds ongeveer 500 voor Chr., raakt Noord-Nederland voor het eerst bewoond vanuit de hogere zandgronden. Er worden nederzettingen gebouwd op de oever- en kwelderwallen. In de eerste fase, rond 600 voor Chr., vestigen de eerste bewoners van Middelstum zich op zo’n kwelderwal. De boerderijen bestaan uit woon-stalhuizen en bieden onderdak aan gezinnen met kinderen en ongeveer een twintig stuks vee.
In de tweede fase zijn de bewoners, vanwege de vele overstromingen als gevolg van een stijgende zeespiegel, gedwongen hun woonplaatsen voortd…

Trefwoorden