In het rapport Landelijk Wonen (2003) stelt het Ruimtelijk Planbureau (RPB) dat het begrip ‘buiten wonen’ in het dagelijks taalgebruik gehanteerd wordt om het wonen ‘buiten de stad’ aan te duiden.

In het rapport Landelijk Wonen (2003) stelt het Ruimtelijk Planbureau (RPB) dat het begrip ‘buiten wonen’ in het dagelijks taalgebruik gehanteerd wordt om het wonen ‘buiten de stad’ aan te duiden. De term ‘buiten wonen’ vertoont sterke overlap met de begrippen groen wonen, dorps wonen en landelijk wonen, maar het RPB onderscheidt kleine verschillen in de betekenis:

buiten wonen: wonen buiten de bebouwde kom, in zeer lage dichtheden in of aan de rand van het buitengebied;

groen wonen: wonen in groene (natuurlijke, bosrijke, agrarische, parkachtige en/of waterrijke), ruime (lage dichtheden) en rustige woonmilieus;

dorps wonen

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden