De provincie Drenthe heeft dit jaar aan vmbo-, havo- en vwo-scholieren gevraagd zich te verdiepen in de vraag ‘Hoe ziet de Drentse samenleving eruit in 2050, rekening houdend met een klimaatverandering en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 80 procent’.

Het begon in 2003 met een motie van Drentse statenleden van GroenLinks, PvdA en VVD, waarin aandacht werd gevraagd voor de klimaatverandering en de consequenties daarvan. De motie werd aangenomen, waarmee provinciale staten zichzelf de opdracht gaven om in samenwerking met het college van GS met de problematiek aan de slag te gaan. Daar rolde vervolgens een jongerenproject uit. Willem Huizing, projectleider provinciaal Milieubeleidsplan trok de kar: ‘Omdat we in Nederland zulke goede dijkenbouwers zijn en omdat klimaatverandering een proces is dat zich heel geleidelijk voltrekt, wordt het probleem in Nederland onderschat. Veel beleidsmakers komen bovendien moeilijk los van actuele thema’s en al uitgezette lijnen in het beleid. Ze kunnen niet onbevangen meer naar de materie kijken. Daaro…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.