In Drenthe is bewust gekozen voor een ontwikkeling die moet leiden tot een CO2- neutrale provincie. Innovatieve energietechnieken en bouwmethoden moeten daaraan en belangrijke bijdrage leveren.

Jan Koops is de energiecoördinator van de provincie Drenthe. Hij vertelt dat er met name de laatste tijd veel is gebeurd in het provinciale beleid, en toont ter illustratie daarvan een stapeltje rapporten en nota’s. ‘Maar het blijft niet bij papier’, aldus Jan Koops. ‘Er zijn veel heel verschillende projecten in voorbereiding en uitvoering, en daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het bereiken van onze doelstellingen.’ Het energiebeleid van verantwoordelijk gedeputeerde Tanja Klip-Martin is in de Drentse provinciale politiek niet omstreden.
Alleen over het al dan niet op grotere schaal opwekken van windenergie ontstond in de staten een pittige discussie, maar het leidde niet tot aanpassing van het in het vigerende Provinciaal Omgevingsplan verwoorde beleid. Dat komt erop neer …