‘€nergie(k) Noord-Nederland’ is de speelse benaming van het rapport dat een samenwerkingsverband van vijftien partijen in juni 2006 het licht deed zien. De publicatie is een eerste product van het project Grounds for Change, uitgegeven onder de vlag van Energy Valley.

Hoewel de laatste jaren in Noord-Nederland in sneltreinvaart wordt gewerkt aan het volbouwen van open gebieden, lijken de drie noordelijke provincies ten opzichte van andere landsdelen nog voldoende ruimte en landschap op voorraad te hebben.
En waar ruimte schaars wordt, wordt ze waardevol en krijgt ze een kostprijs, zo leert ons de economie. Naast ruimte is het noordelijke landsdeel van oudsher ook dé regio waar energie opgewekt en geleverd wordt. Met name de gasstromen hebben vanaf de jaren zestig Nederland veranderd in een welvaartsstaat.
Een ander belangrijk economisch kenmerk van de drie noordelijke provincies is de grootschalige landbouw. Vee, graan en aardappelen zijn belangrijke producten voor de voedselvoorziening en leveren bovendien grondstoffen voor de agrarische verwerkende…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.