Dit themanummer van Noorderbreedte gaat in op de voortrekkersrol die Noord-Nederland wil spelen op het gebied van schone energie.

Dit themanummer van Noorderbreedte gaat in op de voortrekkersrol die Noord-Nederland wil spelen op het gebied van schone energie. Door de klimaatproblematiek, het opraken van fossiele brandstoffen en de problematische afhankelijkheid van grote internationaal opererende energieproducenten formuleren overheden overal in de wereld ambities op het gebied van een duurzame energievoorziening. Daarbij is de ontwikkeling van energiewinning uit zogeheten hernieuwbare bronnen een belangrijk uitgangspunt; deze moeten in de nabije toekomst de fossiele brandstoffen (grotendeels) kunnen vervangen. Dit wordt wel de energietransitie genoemd.
Ook in Noord-Nederland tonen provincies, gemeenten en dorpen zich op energiegebied steeds ambitieuzer. Zo wil Groningen de duurzaamste stad van Nederland worden en…