De hoogtekaart van Schiermonnikoog toont ons in oranje kleuren het reliëf van de duinen. De oudste duinen liggen aan de westzijde van het eiland; de jongste aan de oostzijde.

De hoogtekaart van Schiermonnikoog toont ons in oranje kleuren het reliëf van de duinen. De oudste duinen liggen aan de westzijde van het eiland; de jongste aan de oostzijde. Zowel de jonge als de oude duinen vertonen een gebogen vorm. Deze duinen worden daarom aangeduid als paraboolduinen. De ligging van de parabolen wordt mede bepaald door de overheersende windrichting; uit de kromming van de parabool blijkt dat de wind meestal uit het zuiden komt. Alleen de Stuifdijk wijkt hiervan af en vertoont een kaarsrecht reliëf: deze tot duin opgestoven dijk werd daar in de jaren vijftig en zestig door Rijkswaterstaat aangelegd om het eiland te beschermen.

Kooiduinen en Kobbeduinen
De oudste duinen van Schiermonnikoog liggen aan de noordkant van het dorp. Deze dateren uit circa 1500. Sedert di…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.