In deze rubriek beantwoorden Ton Schoot Uiterkamp en Harro Meijer vragen die samenhangen met de klimaatproblematiek.

Wilt u ook een vraag stellen aan De Graadmeters? Mail uw vraag dan kort en bondig onder de titel ‘klimaatvraag’ naar redactie@noorderbreedte.nl. De redactie maakt voor elke aflevering een selectie uit de binnengekomen vragen.

Hoe kijken jullie aan tegen ‘klimaatneutraal vliegen’?
Het klinkt heel aardig om je CO2schuld af te kopen door bomen te planten. Je dient echter te beseffen dat bomen die onbemest zijn gemiddeld maar ongeveer vier jaar netto vastleggers zijn van koolstofdioxide. Daarna ademt de boom ongeveer evenveel koolstof voor zijn eigen stofwisseling uit als de hoeveelheid die hij zelf uit de atmosfeer opneemt. In de praktijk betekent dit dat in een vrij groeiend bos op onze breedtegraad ongeveer drie ton CO2 per ha per jaar wordt vastgelegd. Dat komt ruwweg overeen met de …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.