Dorpen als Twijzelerheide en Harkema zijn ontstaan door de spontane bouw van krotten.

Heidedorpen zijn uitsluitend in oostelijk Friesland te vinden, vooral in de noordelijke Wouden. Ze zijn op geruime afstand van oude dorpen ontstaan, op de woeste grond, door de vestiging van werkloos geworden veenarbeiders en verstoten of gevluchte mensen. De grond, die ‘de heide’ werd genoemd, ook al was er geen heide te vinden, was meestal in het bezit van de grietenij (voorloper van de gemeente) of van de kerkelijke instanties van het dorp. Nu eens werden de bewoners geduld, dan weer moesten ze een geringe vergoeding betalen voor het gebruik. Ze bouwden hun onderkomens van het materiaal van de ‘heide’: plaggen, riet en stro.
Huisarts Sytze Greidanus bezocht in de jaren 1870 en 1880 de heidebewoners rond Buitenpost. In het boek De dagen van Olim beschrijft hij hoe de zogenoemde spitk…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden