Het zeven kilometer lange dorp Kiel-Windeweer, ten zuiden van Hoogezand, is vorig jaar uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht. De actieve bewoners zijn trots op die status maar willen wel dat ‘Kiel’ bij de tijd blijft.

De geschiedenis van Kiel-Windeweer begint in 1647 met het graven van het Kielster Hoofddiep. Vanuit Hoogezand werd dit kanaal min of meer loodrecht op het rond 1630 gereedgekomen Winschoterdiep gegraven, het uitgestrekte en ontoegankelijke Bourtanger Veen in, ten behoeve van de grootschalige turfwinning. Op oude kaarten staat het kanaal aangegeven als Kielsterdiep, maar tegenwoordig spreken we van het Kieldiep en de dorpsbewoners hebben het gewoon kortweg over het Diep.
Even ten zuiden van het huidige Hoogezand werd een knik in het Kieldiep gegraven om daarna een parallelle loop aan de Hunze en Hondsrug naar het zuidoosten te verkrijgen. Ter hoogte van de knik werd vanuit Hoogezand naar het zuiden het Nieuwe Compagniester Diep gegraven waarlangs later het gelijknamige lintdorp ontstond….

Trefwoorden