Zurich is klein, maar je komt er binnen over een mooie, lange, smalle weg, met aan de linkerhand een hoge dijk vol schapen.

Zurich is klein, maar je komt er binnen over een mooie, lange, smalle weg, met aan de linkerhand een hoge dijk vol schapen. Bij de dijk valt het dorp in het niet: een rijtje schamele woningen, tegen de groene wal aangeplakt, een café-hotel genaamd het Steenen Hoofd, een pleintje waaraan een hengelsportwinkel is gevestigd, een straatje waar nog wat huizen aan liggen, een kerkje met een begraafplaats, hier en daar wat schuren – dat is het zo ongeveer wel.

Het was op een warme middag dat ik er terecht kwam. Op een klein parkeerterreintje langs een sloot parkeerde ik mijn auto, en ik stak de stille straat over naar Het Steenen Hoofd. Het terras was leeg, de parasols stonden dichtgeklapt, maar de uitspanning was niet gesloten, want de deur stond open. Ik liep de lange, donkere gang in, en g…

Trefwoorden