Als ik Peter Oosterbaan spreek op zijn kantoor zit de directeur van het TT-circuit in Assen na te genieten van een geslaagde racedag. Het was de zevende TT onder zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft vanachter zijn bureau zicht op de paddock en omgeving, waar hard gewerkt wordt om de boel op te ruimen. Waarom hij tevreden is? ‘Omdat we veel bezoekers hadden, een goede verkeersdoorstroming, mooie en sportieve races en geen noemenswaardige incidenten, noch tijdens de vermaarde TT-nacht in de stad en omgeving, noch op het circuit.’ Als ik naar het circuit rijd, valt op dat hard gewerkt wordt aan de verdubbeling van De Haar, de verbindingsweg tussen de A28 en het circuit. Het is niet gelukt om deze klus voor de TT te klaren. ‘Onze goede bereikbaarheid is van het grootste belang,’ zegt Peter Oosterbaan. ‘En dat wordt straks nog beter als De Haar klaar is, de N33 tussen Assen en Zuidbroek wordt verdubbeld en er een station Assen-Zuid komt. Die N33 is voor ons belangrijk, omdat we veel bezoekers uit Noord-Duitsland krijgen.’ Niet voor niets werd het masterplan Assen-Zuid ruim een jaar geleden gepresenteerd op het circuit. Het illustreert het belang van de voorgenomen maatregelen voor dit mekka van de motorsport en omgekeerd de betekenis van de aanwezigheid van het circuit voor de stad Assen. Dat masterplan omhelst niet alleen de hiervoor genoemde projecten, maar ook een bedrijventerrein Assen-Zuid, een fly-over die de N33 straks rechtstreeks moet aansluiten op de A28 en de ontwikkeling van allerlei vormen van dagrecreatie tussen de Baggelhuizerplas en het TT-circuit. Wethouder Henk van Hooft zei bij de presentatie van het plan dat het gemeentebestuur wil dat zich in het gebied bedrijven gaan vestigen die zorgen dat mensen naar Assen komen.

Lawaaidagen

Zijn er dan alleen maar positieve berichten te melden over de ontwikkelingen op en rond het circuit? Zeker niet. Al jaren strijden circuitdirectie en –bestuur aan de ene kant en verschillende landschaps- en milieu-organisaties samen met een groep bewoners van de naastgelegen wijk Baggelhuizen aan de andere kant tot in hoogste instantie over de geluidsnormen. Ook camping Witterzomer is niet blij met het geluid vanaf het circuit. Bij die geluidsnormen gaat de discussie op dit moment over de invulling van twaalf zogeheten lawaaidagen. Een recente uitspraak van de Raad van State zorgt er voor dat het circuit deze lawaaidagen niet naar eigen inzicht mag invullen. In de praktijk betekent dit dat naast de TT en de WK Superbikes, wedstrijden die al jaren in Assen verreden worden, de TT al vanaf 1926, geen plaats is voor andere auto- en motorsportevenementen op het hoogste niveau. Peter Oosterbaan betreurt dit, maar reageert tamelijk laconiek op de kwestie. ‘Uiteraard willen we graag de ruimte om die lawaaidagen zelf in te vullen, bijvoorbeeld met de Champ Car-races die we vorig jaar voor het eerst zeer succesvol hebben georganiseerd, maar dat gedoe rond die vergunningen hoort er blijkbaar bij. Ik beschouw het als een gegeven. We zullen ons moeten verplaatsen in de positie van mensen die er anders tegenaan kijken. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort dat je rekening houdt met andere belangen in de samenleving.’ Volgens de circuitdirecteur hebben hijzelf en zijn mensen zich altijd redelijk opgesteld en hij heeft het gevoel dat er langzamerhand in ‘Den Haag’ meer begrip komt voor de belangen van het belangrijkste Nederlandse circuit. ‘Er moet ook wat gebeuren, want we zien activiteiten die wij hier hebben gehad en nog graag willen hebben, wegvloeien naar België en Duitsland. We hebben geen 45 miljoen geïnvesteerd in een circuit om vervolgens te moeten constateren dat er niets meer mag.’ In het Dagblad van het Noorden zegt Reinder Hoekstra van de Drentse Milieufederatie een dag nadat ik bij Peter Oosterbaan op bezoek ben geweest dat de organisatie van een derde motor- of autosportevenement op het circuit naast de TT en de WK Superbike voor omwonenden en natuurorganisaties onder voorwaarden best bespreekbaar is. Belangrijkste voorwaarde is dat de totale hoeveelheid decibellen die geproduceerd mogen worden tijdens de twaalf lawaaidagen niet overschreden wordt. ‘Als het circuit de optelsom van decibellen als grens hanteert, kan het binnen die grens activiteiten flexibel invullen,’ aldus Hoekstra. Volgens Oosterbaan is tijdens de afgelopen TT meer begrip ontstaan voor het standpunt van de TT-bestuurders bij aanwezige politici als staatssecretaris Jet Bussemaker, CDA-minister Maxime Verhagen en andere kamerleden van CDA en PvdA. ‘Er zijn openingen naar een flexibeler beleid.’

Amusementspark TT-World

We krijgen het over het thema-amusementspark TT-World. Een ‘leisure-parc’ volgens Peter Oosterbaan. Rond 2000 kwam het denken daarover op gang. ‘De ideeën daarover ontstonden in kringen rond het circuit. Het inkorten van de Noordlus was een onderdeel van de modernisering. Daardoor kwam ongeveer dertig hectare grond vrij die het mogelijk maakt om daar aanvullende voorzieningen te realiseren. We willen een ruimer motorsportaanbod creëren wat recreatie en vertier biedt aan het hele gezin. Op die manier willen we nieuwe groepen circuitbezoekers bereiken. Het hele jaar door moet het amusementspark als een toeristische trekpleister fungeren met dag- en verblijfsrecreatie, waarbij het vooral gaat om ‘all weather’ voorzieningen binnen een aantrekkelijk racing thema. Snelheid, design en racing zijn de kernbegrippen. Alles wat er komt heeft dat sausje, die gemeenschappelijke identiteit. TT-World moet het circuit versterken en omgekeerd. Het hele circuitgebied moet aantrekkelijk worden voor één- of meerdaagse uitstapjes.’ Het gaat volgens Oosterbaan om een evenementenparkeerterrein met 8000 parkeerplaatsen, een nieuw entreeplein voor het circuit en een amusementspark waarin talloze recreatieve voorzieningen op het gebied van horeca, sport en entertainment onderdak vinden. Een hotel, een motormuseum, fittness- en aqua wellnessvoorzieningen, een kartbaan, een evenementenhal, commerciële ruimten, een discotheek, een motortempel en een TV-studio maken deel uit van de plannen. De evenementenhal, de TT-hall, met een oppervlakte van 17.000 vierkante meter is inmiddels gebouwd, de andere projecten moeten nog gerealiseerd worden.

We gaan de stad niet kannibaliseren

Peter Oosterbaan: ‘Er wordt ook gedacht over een theater of bioscoop, maar daar is de Assen huiverig voor. Het gemeentebestuur is zelf bezig een theater in het centrum van de stad te bouwen en vindt dat dat ook de enige plek is waar zo’n voorziening thuishoort. De medewerking van de gemeente voor TT-World kwam aarzelend op gang. Men was bang dat de activiteiten bij het circuit concurrerend zouden werken voor allerlei voorzieningen in de stad. Zo langzamerhand is men er van doordrongen dat dit niet het geval is. We gaan de stad niet kannibaliseren. Na een aantal goede gesprekken is het nu zover dat het gemeentebestuur alles voortreffelijk faciliteert. Bestemmingsplantechnisch zijn er geen problemen. Dat heeft te maken met de verwachting van destijds dat de Prins Bernhardhoeve uit Zuidlaren hier naar toe zou komen. Dat ging niet door. Op het gemeentehuis wordt voortvarend gewerkt om de vergunningen te regelen voor de ondernemers die zich hier willen vestigen. Er is een positieve grondhouding.’
TT-World is een project van Projektcom Vastgoed en vraagt volgens Oosterbaan een investering van 100 miljoen euro. ‘We werken vanuit het circuit prima samen met de projectontwikkelaar die negen hectare grond bezit voor de uitvoering van de plannen. Omdat het ons gaat om de synergie met het circuit hebben we volop zeggenschap over de plannen. Zowel de projectontwikkelaar als wij willen een leisure-parc op niveau met landelijke uitstraling en aantrekkingskracht.’

Lowlands naar Assen

En dan zijn er nog de openluchtconcerten waar de circuitdirectie mee aan de weg wil timmeren. Enkele jaren geleden was er al sprake van dat het Lowlands festival van Biddinghuizen zou verkassen naar Assen. Dat ging niet door omdat er problemen waren met de vereiste vergunningen. Ook muzikanten maken immers lawaai. Oosterbaan zegt dat Lowlands nu vergunningstechnisch gezien naar het circuit zou kunnen komen. ‘En dat willen we ook graag. We gaan ons er sterk voor maken. Binnen de nu vigerende regelingen kunnen we naast de TT, het WK Superbike en het Truckstar Festival nog op vier dagen concerten organiseren.’ Aan belangstelling geen gebrek. In de voorverkoop werden in 22.000 kaarten verkocht voor een concert van Iron Maiden op 16 augustus, waar, zo is de verwachting, 30.000 fans op af zullen komen. Op 20 september wordt op het circuitterrein een pop/rockfestival georganiseerd onder de naam TTLive. Daar worden 15.000 bezoekers verwacht. De organisator van dit festival liet onlangs weten enthousiast te zijn over de locatie vanwege de mogelijkheid het festivalterrein flexibel in te kunnen delen. Peter Oosterbaan: ‘Deze mix van motorsport met mogelijk één belangrijke autorace, een themapark en concerten moet op termijn een gezonde exploitatie van het circuit veilig stellen en Assen nog nadrukkelijker op de kaart zetten vanuit recreatief-toeristisch perspectief.’

Trefwoorden