Uit interviews met beleidsmakers blijkt dat cultuurtoerisme vele gezichten kent. Vermarkten van toeristische en recreatieve attracties en evenementen is een nieuwe manier om mensen naar het Noorden te lokken.

Het landschap is weer in de mode, zo schreef Jan Blokker onlangs, omdat we het door een bedreigd Milieu moeten koesteren als de spaarlamp van minister Cramer. Duurzaam is overigens niet het eerste woord dat je te binnen schiet als je het over het landschap hebt. Integendeel. Heel Nederland is zoals we weten, en ook graag verkondigen, een schepping van Nederlanders. Alle natte onhergbergzaamheid waartoe de Natuur het land had veroordeeld, is door de bewoners in de loop der eeuwen bedijkt, drooggemalen, verpolderd, aangeharkt, vernuttigd en veraangenaamd. In geen land ter wereld is om allerlei redenen (oorlog, landbouwbeleid, ruimtelijke ordening, grondpolitiek, bevolkingstoename, eigenwijsheid) zo permanent en zo drastisch in de natuur ingegrepen als in Nederland. De economische peilers …

Trefwoorden