Zeg in Nederland watersport en je denkt aan zeilen in Friesland. Andere provincies in Noord-Nederland beginnen ook de economische meerwaarde te ontdekken van het varende volkje uit andere oorden. Hoe verleiden we de passant tot bestedingen?

Het ondernemende deel van de Friese bevolking weet het al langer: zeilen en andere vormen van varen is vooral beleving. Het Friese Meren project van provincie en gemeenten kent een eigen organisatie. Jaap Goos van het projectbureau: ‘We willen verbindingen leggen, geld binnenhalen en meedenken met ondernemers.’ Het geld komt van de deelnemers en uit subsidiepotten zoals het Langmanakkoord en het Waddenfonds. Daarmee zijn verschillende doelen van het Friese Meren programma in gang gezet. Goos: ‘Eerst moesten we alle betrokkenen samen laten werken. Vaarwegen en toeristen trekken zich niets aan van provincie- of gemeentegrenzen. In de eerste periode van zeven jaar is 245 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructuur, zoals uitbaggeren van meren, bouw van aquaducten en realiseren van aanlegvo…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden