Hoe belangrijk is toerisme voor de Regio Groningen-Assen? Is hier sprake van een ondergeschoven kindje? Een gesprek met Jaap Wijma, programmadirecteur van de Regio Groningen-Assen.

Hoewel het ver voor zijn tijd ligt, begint het verhaal van Jaap Wijma bij de start van de Regio Groningen-Assen in 1996: ‘Destijds draaide in de regionale samenwerking alles om de drie W’s, zoals men ze toen graag noemde: Wonen, Werken en Wegen. Wat het laatste betreft, lees: bereikbaarheid. Op die punten hebben de twee provincies en de betrokken gemeenten elkaar destijds gevonden. Samen de pijn van de zware woningbouwopgaven zo goed mogelijk grensoverschrijdend in de regio verdelen, samen nadenken over waar je wel en waar je geen bedrijvenlocaties wilt hebben en zorgen voor een optimale bereikbaarheid van buitenaf en binnen de regio.’
Wijma vervolgt: ‘Je zou kunnen zeggen dat de partners elkaar daarvoor nodig hadden. Een hele praktische en zakelijke insteek, destijds. En voor het overi…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.