In Oost-Groningen koos de LEADER Actiegroep Oldambt-Westerwolde heel bewust voor projecten die processen op gang brachten en ervoor zorgden dat het zelforganiserend vermogen van mensen versterkt werd. Een van die opvallende projecten was Ondernemerschap Nieuwe Stijl.

De LEADER Actiegroep Oldambt-Westerwolde heeft er voor gekozen om de eigen kracht van de regio als uitgangspunt te kiezen. Vrijwel steeds lagen er dan ook lokale initiatieven aan de basis van hun projecten. Voorzitter van de Actiegroep is de Groninger gedeputeerde Henk Bleker. Hij omschrijft de specifieke aanpak in Oost-Groningen: ‘We wisten uit ervaring dat veel waardevolle ideeën door uiteenlopende oorzaken niet gerealiseerd werden. Leader is bij uitstek een mogelijkheid om de initiatiefnemers bij het oplossen van deze knelpunten te ondersteunen. Daarbij gaat het beslist niet alleen maar om geld, maar vaak om advies of om het samenbrengen van partijen.’
Er is in de LEADERperiode 2001-2006 zo’n 19 miljoen euro in zo’n vijftig projecten en vier zogeheten koepelprojecten in Oldambt en We…

Trefwoorden