Eind september zijn de drie winnende ontwerpen bekendgemaakt van de prijsvraag ‘De Afsluitdijk van de toekomst’, voor studenten van hbo en universiteit. Vanwege het 75-jarigjubileum van de Afsluitdijk hadden Rijkswaterstaat en CURNET, netwerk voor innovatie in de gebouwde omgeving, de prijsvraag uitgeschreven.
De derde prijs ging naar twee studenten van Hogeschool Van Hall-Larenstein. Hun ontwerp ‘De dijk in z’n element’ deelt de dijk op in een gesloten gedeelte met kwelders aan de Waddenzeekant en een gedeelte met spuikokers, waarin turbines ook energie kunnen opwekken.
Tweede prijswinnaar ‘Future Vision’ van de Universiteit Twente gaat voor het maken van ‘Een dijk van een dam’ uit van een verbreding van de Afsluitdijk aan IJsselmeerzijde. Zo ontstaat een brede superlevee die hoog genoeg is om de zeespiegelstijging te kunnen weerstaan en ook plaats biedt aan woningbouw, ecologie en recreatie.
Het winnende ontwerp ‘De Resonator’ – afstudeerproject van landschapsarchitect Derk van der Velden aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam – wil de kracht van het getij gebruiken om het verschil tussen hoog- en laagwater te vergroten. Zo kan op de Waddenzee gespuid blijven worden zonder verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer. Essentieel hiervoor is dat de getijdengolf in de Westelijke Waddenzee verlengd wordt, zodat de terugkerende golf de kracht van het water niet dempt, maar juist versterkt (resonantie). Dit kan door ten zuiden van de Afsluitdijk een resonantordam aan te leggen en het Waddenzeewater door een zes kilometer lange overbrugde doorbraak in de huidige dijk binnen te laten in het zo ontstane Binnenwad. De doorbraak volgt het patroon van de oude stroomgeulen van de Zuiderzee. Van der Velden tekent langs de Resonantordam een mengeling van recreatieve en natuurlijke functies, en een extra sluis.
Het leuke van dit plan is dat het – na de aanleg van dam, doorbraak en Lelybrug – voornamelijk wordt vormgegeven door natuurlijke processen. In het gebied zullen verschillende landschappen ontstaan, afhankelijk van de locatiespecifieke invloed van zoet, brak of zout water, stroming, getijden, erosie, sedimentatie, wind en golfslag. Er zal altijd wat nieuws te zien zijn.
De jury vindt de ontwerpen van de studenten vergelijkbaar met de acht integrale visies die voortkomen uit de marktverkenning van Rijkswaterstaat onder consortia van gerenommeerde instituten. Vier van deze visies dienen in verder uitgewerkte vorm als basis voor het advies dat staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat begin 2009 krijgt overhandigd. Hierin echter (nog) geen spoor van resonantie!

Trefwoorden