Bewustwording van de problematiek en de mogelijkheden van de bodem, daar draaide het om tijdens de Bodemweek.

‘Bescherming en benutting’ en ‘buffer en bron’ zijn termen die gedeputeerde Tanja Klip graag gebruikt als ze beschrijft waarom in Drenthe zoveel aandacht is voor de bodem. Vanwege de landelijke Bodemweek, eind 2008, vroegen we Klip naar haar jongste ambities. ‘Door klimaatverandering en het toenemend belang van duurzame energie zien wij ruimte voor nieuwe functies van de Drentse bodem, naast het van oudsher bekende winnen van delfstoffen als turf, olie en gas, en ook van drinkwater. Zoals geothermie (aardwarmte) winnen uit de diepe ondergrond of warmte/koudeopslag in de bodem direct onder gebouwen. Of samengeperste lucht als energiebron opslaan, net als restwarmte die de industrie kan gebruiken.’ Een warmtenetwerk kan een unique selling point van Drenthe worden, zegt Klip.
Bewustwordin…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden