Bewustwording van de problematiek en de mogelijkheden van de bodem, daar draaide het om tijdens de Bodemweek.

‘Bescherming en benutting’ en ‘buffer en bron’ zijn termen die gedeputeerde Tanja Klip graag gebruikt als ze beschrijft waarom in Drenthe zoveel aandacht is voor de bodem. Vanwege de landelijke Bodemweek, eind 2008, vroegen we Klip naar haar jongste ambities. ‘Door klimaatverandering en het toenemend belang van duurzame energie zien wij ruimte voor nieuwe functies van de Drentse bodem, naast het van oudsher bekende winnen van delfstoffen als turf, olie en gas, en ook van drinkwater. Zoals geothermie (aardwarmte) winnen uit de diepe ondergrond of warmte/koudeopslag in de bodem direct onder gebouwen. Of samengeperste lucht als energiebron opslaan, net als restwarmte die de industrie kan gebruiken.’ Een warmtenetwerk kan een unique selling point van Drenthe worden, zegt Klip.
Bewustwording van de problematiek en de mogelijkheden van de bodem, daar draaide het om tijdens de Bodemweek. Klip: ‘We roepen dat we de verrommeling van het landschap moeten stoppen, dat wil ik ook over de ondergrond kunnen zeggen. Van wie is de bodem en wat mag er wel en niet? Er zijn regels en wetten nodig die de zeggenschap vastleggen. Daarover hebben we het hier in de Staten. Als woordvoerster voor de twaalf provincies zeg ik dat ook tegen het rijk. Een duurzaam gebruik van de ondergrond in samenhang met een goede ruimtelijke planning bovengronds, dat is mijn streven.’

Trefwoorden