Minder krimp.
Nederland zal in 2040 naar verwachting 500.000 mensen méér tellen dan bij de vorige prognose was gedacht (17,5 i.p.v. 17 miljoen). Dat blijkt uit de nieuwste bevolkingsprognose 2010-2040 van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek (oktober 2009). Sommige gemeenten groeien hierdoor sterker of krimpen minder sterk dan verwacht. Ook kent de nieuwe prognose een andere classificatie, met een categorie ‘stagnatie’ van de bevolking. In Noord-Nederland zijn veel gemeenten die eerder in de categorie < -5% of -5 tot -10% krimp vielen, nu in die stagnatiecategorie beland. Dit komt doordat bevolkingsontwikkelingen voorspellen moeilijk is in gemeenten met relatief kleine bevolkingsaantallen. Overmaat aan bouwplannen. Een mooi overzicht van de d...

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.