Hoe vang je de bevolkingskrimp op? Die prangende vraag ligt in 2010 op de burelen van rijk, provincies en gemeenten. Sloop huizen, verstrek subsidies, breek het hoofd, maak plannen, ontwikkel topdorpen. Tialda Haartsen bundelt kort een aantal ontwikkelingen.

HOGERE UITKERING.
Samen de bevolkingskrimp opvangen, dat willen het rijk, de provincies en gemeenten. Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) trekt hiervoor 31 miljoen euro uit. Het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling moet vooral het woningbestand verbeteren door te slopen en particuliere huiseigenaren uit te kopen, samen met banken en financierders. Ook krijgt een aantal krimpgemeenten tijdelijk een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. De nadruk ligt op de proefregio’s Parkstad, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen.

TOPDORPEN.
Minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil juist een bredere aanpak die alle plattelandsgebieden bestrijkt, om te voorkomen dat gemeenschappen wegglijden. Naast de stedelijke krachtwijken moeten er landelijke topdorp…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.