Hoe geef je gestalte aan de verdwenen geschiedenis van een dorp dat op een oud, twintig hectare groot kloostercomplex is gebouwd? Hoe maak je van het Groningse Aduard een toeristische en educatieve attractie? Daarover gaat de visie Het Nieuwe Wonder van Aduard. De gemeente Zuidhorn heeft die gemaakt in nauwe samenspraak met dorpsbelang, historische verenigingen en drie vormgevers: Rob Hendriks van DAAD Architecten, tuin- en landschapsarchitect Greet Bierema en beeldend kunstenaar Ben Raaijman.

Aduard moet niet een soort Orvelte worden, vinden ze bij de gemeente Zuidhorn. Het plan moet voldoen aan hedendaagse eisen. De openbare ruimte vernieuwen, de vier bestaande gebouwen verbinden als historisch informatiecentrum en een kunstproject zijn de drie pijlers onder het ‘nieuwe wonder’.
De Cisterciënzer abdij van Aduard was een dorp op zich. Het Sint Bernardusklooster bezat zo’n 7 duizend hectare grond tussen Leegkerk en Winsum. Het in 1192 gestichte klooster behoorde tot de grotere in de regio, de Abdijkerk (1263) was groter dan de Martinikerk van Groningen. In het landschap moet het als een soort stedelijke enclave een imposante aanblik hebben geboden. De kloosterlingen hielpen kwelders ontginnen tot vruchtbare kleigrond. Ook was de abdij een centrum van geleerdheid, waar wetensc…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden