[b]Schoolbus[/b] Hoe om te gaan met de (mogelijke) gevolgen van (aanstaande) bevolkingskrimp? Qua voorzieningen ligt de nadruk niet meer zo sterk op behoud van voorzieningen maar vaker op ‘ontsluiten'. Zo bekijkt Borger-Odoorn of het vervoer van leerlingen, ouderen en gehandicapten valt te combineren. De Drentse gemeente voorziet de sluiting van zes basisscholen en verwacht dat bewoners ook voor andere voorzieningen niet altijd meer in het eigen dorp terechtkunnen. De schoolbus kan de leerlingen ophalen of wegbrengen en tegelijk – of erna – ouderen en gehandicapten meenemen.

[b]Telebrink[/b] Ook de digitale weg kan toegang bieden tot voorzieningen. De provincie Friesland wil alle bewoners en bedrijven op de elektronische snelweg aansluiten. Ze denkt dat snel internet een stimulans kan zijn voor welvaart, productiviteit en werkgelegenheid. Ook op de door het Netwerk Platteland georganiseerde conferentie over krimp en voorzieningen (juni 2010) kwam de vraag aan bod hoe je via ICT voorzieningen in stand kunt houden. Een voorbeeld is de Shop Court. Bijzonder aan dit multifunctionele dienstencentrum is dat het langs een regionale weg ligt en bij telemedia. Een ander ICT-concept is Telebrink, een communicatiesysteem voor dorpsbewoners via een website. De site heeft een dorps- en een schooldeel. Vooral het dorpsdeel fungeert als virtuele ontmoetingsplaats. Een vij…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden