Een bericht van enige tijd geleden: de gemeenten Zuidhorn en Kollumerland stellen geld beschikbaar voor onderzoek naar geschikte locaties voor duurzame biovergisting. In het Groningse Zuidhorn gaat het om een installatie van enkele boeren bij Niezijl. In de Friese buurgemeente Kollumerland om een initiatief van een loonbedrijf. In beide gevallen onderzoeken de betrokkenen tegelijk of het geproduceerde ‘groene biogas’ via (bestaande) leidingen naar de installaties van de NAM in Grijpskerk valt te transporteren, om het daar ‘opgewaardeerd’ in het bestaande aardgasnetwerk ‘in te voeren’. Beide initiatieven leiden niet tot protesten van omwonenden. De kans dat dit alsnog gaat gebeuren, is wel aanwezig.

Zodra biovergistingsplannen concrete vormen aannemen, ontstaan in de buurt opvallend vaak nimby (not in my backyard)-reacties. Opponenten vrezen horizonvervuiling, druk vrachtwagenverkeer en stank. Zie de recente protesten tegen de grote biovergister in Wijster en tegen kleinere installaties bij Dalen (Drenthe) en de Noord-Groningse dorpen Ulrum en Den Andel. Ter herinnering: bij biovergisting (covergisting) win je met micro-organismen gas uit een mengsel van (drijf)mest van runderen, varkens en kippen, en organische reststoffen. Met dat biogas wordt stroom of warmte opgewekt. De aard en herkomst van de reststoffen (wat mag wel/niet?) zijn nog onderwerp van (politiek) debat. Maar hoe dan ook gaat het om groente- en fruitafval, snoei- en oogstresten, en afval uit de voedings- en genotsmi…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden