Oost- en Weststellingwerf, Heerenveen, Opsterland en Smallingerland werken aan één gezamenlijke ‘streekagenda’, de eerste van Friesland. Drie deskundigen vertellen hoe zij de toekomst zien van toerisme, welzijn en landbouw in het Zuidoosten van de provincie

Op 9 en 10 september organiseerde de provincie Friesland in het dorpshuis van Langezwaag een discussie- en ontwerpbijeenkomst over de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling van deze streek. De deelnemers bespraken daar trends en zetten die om in kaartbeelden die laten zien waar nieuwe kansen liggen voor de vijf betrokken gemeenten: Oost- en Weststellingwerf, Heerenveen, Opsterland en Smallingerland. In deze toekomstvisie oftewel ‘streekagenda’ draait het om vijf thema’s: plattelandseconomie (waaronder landbouw), zorg en welzijn, recreatie en toerisme, leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap.
De streekagenda is een nieuw begrip in het meerjarenprogramma Plattelânsprojekten, een aanpak waarmee de provincie heel Friesland, verdeeld in vijf regio’s, wil ontwikkelen. Een streeka…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.