Maar die bestaan helaas niet. Bevolkingsprognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen met een hoge onzekerheidsfactor, die ook nog eens voor elke prognose verschillen, zo stellen RUG-onderzoekers Hans Elshof en Leo van Wissen in het rapport Evaluatie bevolkingsprognoses Regio Groningen-Assen. De auteurs bevelen dan ook aan om niet één bevolkingsprognose als ‘de ware’ te beschouwen, maar juist meer scenario’s te gebruiken en die regelmatig te herijken.

Honkvast dus kansarm? ‘Noorderlingen honkvast’, kopte het Dagblad van het Noorden op 19 februari. Tachtig procent van de bewoners van dorpen met maximaal zesduizend inwoners in Groningen en Drenthe wil op dezelfde plaats blijven wonen. Sommige krimpgemeenten willen dit nog versterken door hun jongeren vast te houden. In de jongerenagenda Van bushalte tot buurthuis: kansen voor krimp van Jonge Friezen Foarut geven jongeren uit krimpgebieden in Noord-Friesland aan wat overheden kunnen doen om te voorkomen dat ze verhuizen. Enkele tips: ontwikkel nieuwe woonconcepten, verbeter de match tussen jongeren, onderwijs en ondernemers, creëer mobiele ontmoetingsplaatsen en richt een universiteit in Leeuwarden op (de ‘Uni 058’). RUG-hoogleraar plattelandsontwikkeling Dirk Strijker blogt op de website van Netwerk Platteland juist dat ‘het tegen heug en meug vasthouden van jongeren op het platteland leidt tot kansarmoede en blikvernauwing bij die jongeren’.

Weg uit de stad. Maar wie trekken er naar krimpgebieden toe? Uit onderzoek van Bijker, Haartsen en Strijker (RUG) onder nieuwe inwoners van de gemeenten Reiderland, Menterwolde, Ferwerderadiel en De Marne blijkt dat die gemiddeld jonger zijn dan de huidige bevolking van de gemeenten, en relatief hoger opgeleid. De belangrijkste redenen voor verhuizing zijn samenwonen of trouwen, weg willen uit de stad en ongunstige kenmerken van de vorige woning.

Trefwoorden