De juiste krimpcijfers. Het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling STAMM heeft het boekje Krimp en Kracht uitgegeven, over hoe bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties met krimp kunnen omgaan. Bij de presentatie ervan in Borger bleek dat bestuurders behoefte hebben aan ‘de juiste’ krimpcijfers.

Maar die bestaan helaas niet. Bevolkingsprognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen met een hoge onzekerheidsfactor, die ook nog eens voor elke prognose verschillen, zo stellen RUG-onderzoekers Hans Elshof en Leo van Wissen in het rapport Evaluatie bevolkingsprognoses Regio Groningen-Assen. De auteurs bevelen dan ook aan om niet één bevolkingsprognose als ‘de ware’ te beschouwen, maar juist meer scenario’s te gebruiken en die regelmatig te herijken.

Honkvast dus kansarm? ‘Noorderlingen honkvast’, kopte het Dagblad van het Noorden op 19 februari. Tachtig procent van de bewoners van dorpen met maximaal zesduizend inwoners in Groningen en Drenthe wil op dezelfde plaats blijven wonen. Sommige krimpgemeenten willen dit nog versterken door hun jongeren vast te houden. In de jongerenagenda…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden