‘De grensoverschrijdende regio. Krachten in het Noorden’, onder die titel houdt de Stichting GeoPromotion op 13 mei een congres. Een van de sprekers is Philip McCann, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze vooraanstaande economisch geograaf adviseert EU-commissaris Johannes Hahn over de herziening van het Europese regionaal beleid (cohesion policy). We vroegen hem of Noord-Nederland meer over de eigen grenzen heen moet kijken.

McCann: ‘Absoluut! En dan niet alleen naar gebieden die dichtbij liggen. De belangrijkste ontwikkeling wat mij betreft is dat de wereld niet steeds “platter” wordt. Mensen denken vaak dat door globalisering de wereld overal hetzelfde zal worden. Maar het is zonneklaar dat op regionale schaal juist het omgekeerde gebeurt. Verwante bedrijven, maar ook bijvoorbeeld kunstenaars, kiezen steeds vaker dezelfde vestigingsplaats omdat ze behoefte hebben aan face-to-face contacten. Zeker voor de kennisindustrie en creatieve sectoren, zoals reclame en software- ontwikkeling, geldt dat, en die worden steeds belangrijker. Binnen de EU zien we dan ook een lappendeken groeien van steeds meer kleinere centra met eigen specialisaties.’

En wat betekent dat voor Noord-Nederland?
‘Dat het voordeel van de…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden