Sommigen noemen het archeologievriendelijk bouwen. Anderen spreken over archeologiesparend bouwen. Beide termen omschrijven hoe dan ook dezelfde nieuwe trend. Zo nieuw dat menig archeoloog er nog weinig van weet, laat staan dat bouwend Nederland er kaas van heeft gegeten.

Waar het hier om gaat, is dat archeologische resten niet eerst opgegraven worden maar dat zij even goed In situ (op zijn plaats) bewaard kunnen worden terwijl toch een terrein ontwikkeld wordt. Het is dan wel zaak om de bodem liefst niet dieper dan een halve meter te verstoren. Verder moeten nieuwe bouwwerken passen in hun landschappelijke en historische omgeving.

In Nederland bestaan nog nauwelijks voorbeelden van archeologievriendelijk bouwen, zegt Jos Stöver van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ‘Het eerste project in Noord-Nederland wordt het deels ontvolkte wierdedorp Weiwerd bij Delfzijl.’ Stöver is als consulent Regio Noord intensief betrokken bij de plannen tot herstel en herinrichting van deze al in de elfde eeuw genoemde en in 1972 door het toenmalige Havenschap Delf…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.