Noord-Nederland wordt de komende jaren vaker getroffen door aardschokken. De bevingen nemen bovendien in hevigheid toe. Dat bleek eind oktober uit een onderzoek in opdracht van de provincie Groningen, de gemeente Loppersum en het waterschap Noorderzijlvest. Vooral Noordoost-Groningen ondervindt sinds 1986 de gevolgen van de ondergrondse gaswinning.

Het aantal bevingen in deze regio bedraagt enige tientallen per jaar. Meestal betreft het lichte aardschokken met een kracht van rond de 2,5 op de schaal van Richter. Het KNMI sluit volgens de nu gepubliceerde studie niet uit dat er bevingen komen met een kracht van 3,9. Oude panden en boerderijen in een straal van 15 kilometer rond de epicentra van zulke bevingen kunnen beschadigd raken. Voor nieuwbouw geldt een schaal van 5 kilometer. De Groninger Bodem Beweging toonde zich kritisch over de rapportage. Vraagtekens plaatste de actiegroep bij de mogelijke schade aan bebouwing.
Eén aspect dat – in de media althans – onderbelicht bleef, was de mogelijke schade aan de (noordelijke) zeedijken. Het risico voor met name de zanderige onderwatertaluds van de dijken wordt weliswaar al vele jaren…

Trefwoorden