De 80-jarige Afsluitdijk is met het oog op de klimaatveranderingen hard toe aan een opknapbeurt. Over drie jaar wordt begonnen met de versterking van de dijk en met de aanleg van extra spuicapaciteit om overtollig IJsselmeerwater ook in de toekomst naar zee te kunnen afvoeren. Het rijk had voor die klussen al eerder respectievelijk 600 miljoen en 200 miljoen euro opzij gelegd. Den Haag draagt ook nog bij aan de aanleg van nieuwe vispassages.
De ambities gaan echter veel verder. Al jaren bestaan er plannen om van de Afsluitdijk een icoon van innovatie en duurzaamheid te maken. Daarvoor staan volgens het bestuursakkoord echter niet het rijk maar de decentrale overheden aan de lat. De extra plannen kosten samen ruim 500 miljoen euro, leert een blik in de vorig najaar verschenen ‘Agenda Ambitie Afsluitdijk’ van de provincies Friesland en Noord-Holland, en van de gemeenten Wieringen, Harlingen en Súdwest-Fryslân. Nu hoeven de overheden deze voorstellen niet allemaal tegelijk uit te voeren. Maar is dit bedrag toch niet (veel) te hoog gegrepen? Nee, antwoorden ondanks de crisis lokale en regionale bestuurders en andere belanghebbenden. Het kan, mits private partijen bereid zijn 400 miljoen van de benodigde half miljard euro op te hoesten. Publiek-private-samenwerking is dus het toverwoord.

Trefwoorden