De Waddenzee is een prachtig en waardevol natuurgebied, daar is iedereen het over eens. Toch is het beheer ervan een rommeltje, blijkt uit onderzoek. Reden genoeg voor Bas Eenhoorn van de Regiecommissie Waddengebied en Lenze Hofstee van Stichting WAD om in gesprek te gaan over de vraag: wie is er eigenlijk de baas over het Wad?

Ontluisterend. Zo kun je de conclusies uit het rapport ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’ van de Algemene Rekenkamer gerust noemen. Want ondanks alle goede bedoelingen blijken alle pogingen om de ecologie en de economie op het Wad vooruit te helpen tot nu toe op niets uit te lopen. Van de miljoenen euro’s die de afgelopen jaren bestemd waren voor het Wad, is maar een klein deel ten goede gekomen aan de natuur, zo constateert de Rekenkamer. Ook zijn er nog altijd veel te veel beheerders actief (dertien in totaal) en is de regelgeving voor natuurbeheer en vergunningen nog steeds een onoverzichtelijke brei.

Hoe kan het toch dat iedereen
elkaar zo voor de voeten loopt als het gaat om het Wad?

In een vergaderkamer op de
bovenste verdieping van …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.