Hoe ziet de kaart van Noord-Nederland eruit door de ogen van een dier? Vergeet de mensenkaart en kijk met specialisten mee naar een ander Nederland. Deze keer bioloog Rob Bijlsma, over de kijk van de wespendief.

Een wespendief is een roofvogel van buizerdformaat. Daar
houdt de gelijkenis onmiddellijk mee op. Alles aan een wespendief is namelijk
anders. Een trekvogel immers, die driekwart van zijn leven in tropisch Afrika
rondhangt, een insecteneter bovendien en een bosbewoner bij uitstek. Dat
laatste houdt in dat ze een geringe verspreiding hebben, overwegend beperkt tot
bossen op, of in de buurt van, zandgrond. Een zandige of fijnlemige bodem is
cruciaal omdat wespendieven nesten van grondbewonende sociale wespen uitgraven;
in zware grondsoorten als klei is dat niet eenvoudig. Sociale wespen maken
kolonies waarvan de grootte piekt op het moment dat wespendieven jongen in het
nest hebben (hartje zomer); de larven in de uitgegraven wespenraten vormen het
hoofdvoedsel van wespendieven.

In de …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.