Ontwerper en typograaf Gerben Dollen zoekt het verhaal achter letters en cijfers in de openbare ruimte.

Een smal, verhard pad, ontoegankelijk voor gemotoriseerd verkeer,
brengt me van Uithuizen naar Zeerijp. Voordat ik het doorheb, ben ik een object
met letters al meters gepasseerd. Ik keer om. Het is een kastje met aan
weerszijden een paaltje. Ik vind het een knappe prestatie hoe schots en scheef
de boel erbij staat. De akkers bieden immers voldoende horizon om ze op het oog
waterpas te zetten. En wat meer op gelijke hoogte.
De paaltjes lijken identiek te zijn, maar dat klopt niet. Vreemd voor een
product dat in oplage moet zijn geproduceerd. De letter ’S’ valt het meest op.
Rechts tuimelt-ie voorover, alsof deze S het paaltje weer rechtop wil drukken.
Links gaat het mis bij de vorm van de letter: de bovenste bocht trekt naar
achteren, de bocht onderin wil vol gas vooruit. Alsof je in e…

Trefwoorden