De verzilting van de Noord-Nederlandse kustzone is een feit. In hoeverre biedt meebewegen met deze ontwikkeling kansen voor natuur, landbouw, veiligheid, recreatie, ondernemerschap en cultuur? Die vraag staat centraal tijdens dit symposium van de Waddenacademie en Stichting Noorderbreedte.

Vrijdag 13 maart 2015

De verzilting van de Noord-Nederlandse kustzone is een feit. In hoeverre biedt meebewegen met deze ontwikkeling kansen voor natuur, landbouw, veiligheid, recreatie, ondernemerschap en cultuur? Die vraag staat centraal tijdens dit symposium van de Waddenacademie en Stichting Noorderbreedte.

Onder voorzitterschap van Tracy Metz delen ondernemers, wetenschappers en bestuurders hun ervaringen en inzichten. Hoe verhoudt zich medegebruik van de kustzone tot waterveiligheid? Welke potentiële economische kansen zien ondernemers? Kunnen natuur en cultuur een brug slaan tussen binnen- en buitendijks gebied?

Het programma omvat naast informatie en discussie ook een lunch van noordelijke bodem en een excursie door het kustgebied. Alle gelegenheid dus om de materie met alle …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.