Het februarinummer van Noorderbreedte is uit. Een greep uit de inhoud:

Noorderbreedte kijkt met Pieter Winsemius terug op 25 jaar Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit revolutionaire programma voor planmatige natuurbouw startte in 1990 met als doel een gebied ter grootte van Drenthe ‘aan de natuur terug te geven’. Wat is achteraf gezien de betekenis van het Nationaal Natuur Netwerk, zoals het nu heet, en is het gelukt de versnippering van leefgebieden van planten en dieren te stoppen?

Joep van Ruiten verkent Emmen. Voor een half miljard euro wordt het centrum van de stad verbouwd. Op de Es verrijzen attractiepark Wildlands Adventure Zoo en een nieuw theater. ‘Wat de toekomst brengt, weet niemand. Waarom zou het niet prachtig worden?’

Een nieuwe rubriek van Dorine van den Beukel en Freya Zandstra van Engrienetsiis waarin zij op zoek gaan naar vernieuwers op voedselgebied. Deze maand starten ze bij biologische kaasmakerij De Nylander bij Workum. Daar maakte familie Bokma een grote omschakeling. Ze verruilden hun zwart-witte holsteiners voor de bruine jerseys. Ze gingen van gangbaar naar biologisch en van coörparatie-boer naar vrij boer.

In ‘Alles wordt anders’ een kanaal in coma: het Oude Winschoterdiep. Omdat er geen doorvaart meer is, ligt de historische waterweg van Groningen naar de Veenkoloniën er stil bij. Hier had verandering in kunnen komen door de bouwplannen van de Zuidelijke Ringweg van de stad Groningen. Peter de Kan en Wim Boetze over hoe het kanaal is opgeknipt en veranderd in kijkwater.

Verder een fotoreportage van dominee Maarten Boersema over zijn leven in Blije, een kerkgemeenschap in een krimpdorp. In onze nieuwe rubriek ‘Wie maakt Noord-Nederland?’ dit keer Mathijs Dijkstra: landschapsarchitect en oprichter van MD Landschapsarchitecten, Haren. Daarnaast een nieuwe aflevering van Los Dorp over David Landsheer, nu arts assistent. Een recensie van snelwegontwerper Wim Boetze over de Haak om Leeuwarden. De Plek, de meervleermuis en kunstenaar BARTELD.

Wilt u deze en andere artikelen lezen? Sluit u dan aan bij Noorderbreedte.