De ‘Wierde van de Geesten’ van kunstenaar Martin Borchert is de winnaar van de ontwerpwedstrijd Buitendijkse Wierde van Noorderbreedte en Het Groninger Landschap. Uit de 74 inzendingen had de jury 5 genomineerden gekozen. Deze genomineerden kregen tijdens de Wierdedag op 24 april de kans hun ontwerp te presenteren aan de jury en publiek. De uiteindelijke winnaar werd diezelfde middag door de jury gekozen. Het Groninger Landschap gaat nu samen met Borchert onderzoeken of het ontwerp gerealiseerd kan worden. 

De volgende ontwerpen waren genomineerd:

1 – Martin Borchert, ‘Wierde van geesten’

“Over de dijk verlaten we onze geordende leefwereld en betreden we een onbewoonde ‘woestenij’ met daarachter een peilloze de vloeibare ‘leegte’. Hierin één wierde, een vluchtheuvel waar we onze doden kunnen herdenken en een kijkje genomen kan worden in het verleden.”

2 wierde van geesten

2 – Rob van Tholen, ‘Wat ’n machtig mooi schouwspel’

“Binnen het door mij ontwikkelde idee vormt het wad het immer in beweging zijnde decor voor de bezoekers aan de buitendijkse wierde.”

nieuwe wierde 1

 

3 – Reinier de Gooijer, ‘Ode aan de wierde’

“De nieuwe wierde is bedoeld om mensen de gelegenheid te geven het wierdegevoel weer te ervaren en de beleving van de Groninger waddenkust te versterken. Wij willen daar nog een extra dimensie aan toe voegen door er een plek van te maken die vragen oproept, die ruimte laat voor fantaseren en mijmeren, maar ook gewoon een fijne plek om rond te hangen, een kunstwerk in de sfeer van Stonehenge.”

wierde ode

4 – Klaas Jan Geertsema, Jonas Papenborg en Remco van der Togt, ‘Noorderleegte’

“Met Noorderleegte willen we bezoekers weer laten ervaren hoe de mensen vroeger samen met de dynamiek van de Waddenzee leefden. Het ervaren van de dynamiek van het getij, de rijke historie van de waddenregio en de eindeloosheid van het landschap staan hierbij centraal.

wierde noorderleegte

5 – Jeroen Hamers, ‘Black Box’

“Het kwelderlandschap en de Waddenzee zijn bijzondere landschappen. Wat je wilt bereiken is dat mensen dit beleven. Daarvoor moeten mensen het zien. Verder niks. Het landschap is er al. De schoonheid ook. De black box wijst mensen op de bestaande schoonheid van het landschap. Het beeld dat nooit hetzelfde is. Waar water en land in elkaar overvloeien en altijd in beweging zijn. Waar mooie luchten elkaar afwisselen. Het beeld zet zich vast op je netvlies, je verliest het nooit meer.”

wierde black box