Op 19 maart werd in Drachten het centrumdeel van de hergraven Drachtstervaart geopend, in Noord-Groningen op 16 mei de Blauwe Passage. Peter de Kan en Wim Boetze gingen eens kijken hoeveel de nieuwe waterwegen bijdragen aan stads- en landschapsschoon.

De Drachtstervaart is niet zomaar een vaart. De waterweg kende zijn gloriejaren in de achttiende en negentiende eeuw als handels- en turfvaart. Dat het daarna nog tot 1964  heeft geduurd voor hij gedempt werd, is opmerkelijk. Schepen kwamen er nauwelijks meer. Nog veel opmerkelijker is dat eind jaren negentig, relatief kort na de demping, een beweging op gang kwam die er hartstochtelijk voor pleitte de oude vaart weer te ontgraven. Om het ideaal kracht bij te zetten en – naar het credo van de beweging – ‘de vaart erin te houden’, schilderde de Drachtster kunstenaar Henk Hofstra tussen 2007 en 2014 het plaveisel van het Moleneind alvast blauw: een kunstwerk met de titel Water is leven. Het was  een slimme actie die de politiek er permanent aan herinnerde dat de begraven vaart …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.