Het Gedachtenplan voor de Drentsche Aa was vragen om oorlog, en die kwam er dan ook. Hoe verhouden natuur en landbouw zich vijftig jaar later tot elkaar, in het enige Nederlandse gebied dat zowel Nationaal Park is als Nationaal Landschap?

Een overval was het. Niets minder dan een overval en dan ook nog op klaarlichte dag en met voorbedachte rade. Bewust kozen Staatsbosbeheer en de Planologische Dienst van de provincie ervoor de eerste gedachten voor een toekomstig reservaat in het Drentsche Aa-gebied op papier te zetten, zonder de boeren in de dorpen en het Drents Landbouwgenootschap (DLG) erin te kennen. Dat was vragen om oorlog en die kwam er dan ook. ‘Over ons, zonder ons en langs ons’, aldus het DLG. ‘De vogels en plantjes zijn geteld, maar geen woord over de boer als ondernemer of als mens.’ De inkt van het Gedachtenplan was nog niet droog of het DLG kwam met een tegenrapport, onder de toepasselijke titel ‘Deining om de Drentse Aa’. Dat sprak van een toekomst met ‘verkrotte boerderijen’ en ‘leeggelopen dorpen’. De …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.