Woningcorporaties in Noord-Nederland staan voor een grote uitdaging. Hoe vangen ze bevolkingskrimp op? Hoe combineren ze die ontwikkeling met het verduurzamen van hun verouderde woningvoorraad en welke rol spelen de bewoners in deze ontwikkelingen? Noorderbreedte presenteert samen met Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool in Groningen de special Kansen in Krimp.

Woningcorporaties in Noord-Nederland staan voor een grote uitdaging. Hoe vangen ze bevolkingskrimp op? Hoe combineren ze die ontwikkeling met het verduurzamen van hun verouderde woningvoorraad en welke rol spelen de bewoners in deze ontwikkelingen? Noorderbreedte presenteert samen met Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool in Groningen de special Kansen in Krimp.

 Abonnees van Noorderbreedte krijgen Kansen in Krimp in de bus. Geen abonnee? Dan kunt u de special hier bestellen

De nieuwe realiteit

Woningcorporaties in Noord-Nederland hebben niet alleen te maken met de gevolgen van krimp, maar ook met betrokken dorpsbewoners. Tegelijkertijd moet geïnvesteerd worden in duurzame en betaalbare sociale huurwoningen. De grote vragen voor woningcorporaties zijn daarbij: wat zijn haalbare ingrepen om te komen tot een energieneutrale woonomgeving, kun je tegelijkertijd anticiperen op demografische krimp en hoe betrek je bewoners daar op een goede manier bij? Vanzelfsprekend is het combineren van deze opgaven namelijk niet, want een betere energieprestatie vraagt vaak om een forse investering, en investeren in tijden van krimp ligt nu eenmaal niet voor de hand. De middelen komen immers onder druk te staan. Of liggen hier juist kansen?

Als corporaties aan de slag gaan om de woningvoorraad aan te passen aan demografische veranderingen, waarom dan niet gelijk de duurzaamheidsslag maken? Waarom geen gebruik maken van de mogelijkheden die de vrijgekomen ruimte in een wijk biedt? Meteen oude structuren in een dorp herstellen en zo een sprong maken in de ruimtelijke kwaliteit? Of de energievoorziening in een dorp aanpassen om daar zelf meer controle over te krijgen? In Kansen in Krimp worden deze vragen belicht.

Wat kunt u lezen?

– In de special aandacht voor duurzaamheidsprojecten in Bolsward, Appingedam en Nieuwolda.

– ‘Investeren in een theemuts’, een reportage over duurzame ontwikkelingen in Nieuw-Buinen in het kader van het landelijk actieprogramma Stroomversnellling. Dit artikel kunt u hier lezen

– In een interview vertellen drie woningbouwcorporaties hoe zij hun verantwoordelijkheid zien in deze tijd en hoe ze hun doelstellingen proberen te realiseren.

– Lectoren Mieke Oostra en Sabine Meier van de Hanzehogeschool houden een pleidooi voor een nieuwe benadering. Ze schrijven: ‘Het wordt steeds duidelijker dat de gebruikelijke manier om maatschappelijke opgaven aan te pakken niet langer voldoet. De zogenaamde top-down benadering heeft afgedaan. Huidige, complexe vraagstukken vragen om samenwerking tussen bestuurlijke en maatschappelijke partners. Ook burgers, actief in allerhande bottom-up projecten, eisen nadrukkelijk een rol op in dit proces. Wij willen hier pleiten voor een nieuwe benadering van dergelijke vraagstukken. Niet top-down, niet bottom-up, maar middle-up-down.’

– Kansen in Krimp is niet alleen lezen, maar ook kijken: Marieke Kijk in de Vegte maakte prachtige foto’s.

Abonnees van Noorderbreedte krijgen Kansen in Krimp in de bus. Geen abonnee? Dan kunt u de special hier bestellen